ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ξεκινά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ – Ένεση ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
15/09/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Κέρκυρα,  14/9/2011

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του  ότι ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»– Ένεση ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), σε συνεργασία με ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα που έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο (Marfin και Πειραιώς).

Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου και εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των € 200.000 για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ.

Οι εξαγωγείς μπορούν, από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ» και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους. Κατόπιν, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους, μπορούν να απευθύνονται στις συμβεβλημένες Τράπεζες ώστε να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως € 200.000, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ» εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση των εξαγωγών, που ήδη αποδίδει καρπούς, καθώς μέσα στους 6 πρώτους μήνες του 2011 σημειώνεται αλματώδης αύξηση, ύψους 41,5% σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα, τον Ιούλιο καταγράφηκε από την ΕΛΣΤΑΤ αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 45,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Εκτός από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ», υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα χρηματοδοτικών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για ρευστότητα. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το επιτυχημένο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα», που ολοκλήρωσε την α΄ φάση και ήδη ξεκινά η διαδικασία εκταμίευσης προκαταβολών σε 746 εξαγωγικές επιχειρήσεις (συνολικά 45 εκ €), ενώ, παράλληλα, τον Οκτώβριο, θα είναι στη διάθεση των επιχειρηματιών η δράση «Εξωστρέφεια» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ.

Βήματα ένταξης στο Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ, άρα ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον ΟΑΕΠ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1.  ο Εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης1, συνοδευόμενη από καταθετήριο τράπεζας για την συμμετοχή του στα έξοδα για την λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.
  2. ο ΟΑΕΠ ελέγχει  την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των αλλοδαπών αγοραστών. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας    καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων των αλλοδαπών αγοραστών.
  3. ο Εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης ( ποσοστό κάλυψης- ασφάλιστρο).
  4. Αποδοχή των  εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον Εξαγωγέα.
  5. Έκδοση και  Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου μεταξύ ΟΑΕΠ - Εξαγωγέα.
  6. ο Εξαγωγέας αποστέλλει στον ΟΑΕΠ τα τιμολόγια προς ασφάλιση καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας) .
  7. ο Εξαγωγέας με αίτημά του προς τον ΟΑΕΠ ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»  αναφέροντας την συμβεβλημένη Τράπεζα, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.
  8. η Τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».
  9. ο Εξαγωγέας απευθύνεται στην Τράπεζα για την χρηματοδότησή του για αξία ισόποση της ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων του και μέχρι 200.000 ευρώ, με αποπληρωμή έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, 1ος όροφος, τηλ. 2661081026/39813-4, αρμόδια κ. Τζίνα Κυριάκη καθως και  στα Γραφεία του ΟΑΕΠ, Πανεπιστημίου 57 (τηλ. επικοινωνίας: 2103310017 και 211 9966200, ιστοσελίδα www.oaep.gr).

 [1] ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

·        Αίτηση ασφάλισης μεμονωμένων φορτώσεων : Αν προτίθεστε να ασφαλίσετε μεμονωμένες φορτώσεις σας πιέστε εδώ.

·        Αίτηση καθολικής ασφάλισης εξαγωγών (GLOBAL): Αν προτίθεστε να ασφαλίσετε όλους τους πελάτες σας πιέστε για την αίτηση και για το υπόδειγμα.

·        Πίνακας κωδικοποίησης προϊόντων.

·        Πίνακας Ασφαλιζόμενων Κινδύνων.

 2. ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

·        Έντυπο αίτησης ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού πιέστε εδώ

·        Έντυπο αίτησης ασφάλισης πωλήσεων με μεσομακροπρόθεσμη πίστωση ή ασφάλισης  εκτέλεσης τεχνικού έργου στο εξωτερικό πιέστε εδώ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή