ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόγραμμα στήριξης της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (αναμένεται)
07/07/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 4/7/2011  από τον υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αξιοποιεί 200εκ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ. Στόχο έχει να δώσει ανάσα σε 20.000 επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις μισθοδοτικές τους δαπάνες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ανταποκρίνεται σε κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας κ.α..

 Περίοδος εφαρμογής του προγράμματος

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Το σύστημα θα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού  και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι επιλέξιμη.

 

Αφορά επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-        Ιδρύθηκαν την τελευταία πενταετία

-        απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο,

-        δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά την τελευταία 3ετία, (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό De Minimis)

-        δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών – Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

-        η κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεσμεύεται για τη διατήρηση ή την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της. Το διάστημα της δέσμευσης θα ανακοινωθεί με τον οδηγό του προγράμματος και θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες τεχνικές του λεπτομέρειες.

 

Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει τους  κλάδους που βιώνουν την κρίση πιο έντονα, τις παραγωγικές επιχειρήσεις και αυτές που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

 

Επιλέξιμες δαπάνες :  Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά κυρίως στο μισθοδοτικό κόστος της επιχείρησης, δηλαδή δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης.

Θα επιδοτεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν κάποια επιχείρηση προσκομίσει παραστατικά αξίας 20.000 ευρώ και άνω, θα πάρει 10.000. Εάν προσκομίσει μικρότερο ποσό, θα πάρει το 50% του ποσού που έχει προσκομίσει.

 Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου:  Ο επιχειρηματίας θα υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά. Θα γνωρίζει άμεσα αν είναι επιλέξιμος ή όχι.  Κατά την πρώτη πληρωμή, θα γίνει έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων.  Οι επωνυμίες των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, ενώ ο δικαιούχος θα λαμβάνει συστημένη επιστολή που θα πιστοποιεί την ένταξή του στο πρόγραμμα. 

 

 Σημειώνουμε τέλος ότι: Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση -  έχουν ενταχθεί στο νέο επενδυτικό νόμο ή έχουν εξασφαλίσει δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ, JEREMIE, προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κλπ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αρκεί να μην υπερβαίνουν τον κανόνα De Minimis.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή