ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ξεκίνησε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους 30 εκ € για νέες και καινοτομικές επιχειρήσεις
25/05/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του οτι δημοσιεύθηκε στις 24/5/2011 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ €, αποτελεί ένα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

  • την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
  • την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους
  • τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν

Με το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, για τον πρώτο κύκλο υποβολής, υπολογίζεται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (24.05.2011)

Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και www.ependyseis.gr/mis από τις 15.07.2011, (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30.09.2011.

Φορείς διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Συνοπτική και περιεκτική πληροφόρηση υπάρχει στην ιστοσελίδα www.startupgreece.gov.gr, στην κατηγορία «Χρηματοδοτήσεις». Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της Πρόσκλησης και πληροφορίες, έχουν αναρτηθεί στις παρακάτω ιστοσελίδες:Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov.gr Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (www.ggb.gr) ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)(www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο  Ενημέρωσης  Επενδυτών  του Επιμελητηρίου  Κέρκυρας στο  τηλ. 2661039813-4,2661081026, Αριστοτέλους 2. 

Δείτε:

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ

Τον Οδηγό του Προγράμματος  «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Την Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΑποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Perilipsi_Prokiryxis_NEA-KAINOTOMIKI-EPICHEIRIMATIKOTITA_24-05-111.pdf
ProgramGuide_NewInnovativeEntrepreneurship_FirstCall_F1111402027.pdf
odigos_kainotomos_F2130910772_F1972056822.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Προδημοσίευση Οδηγού Προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (24/03/2011)