ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ''ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ''
22/12/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του οτι προκηρύχθηκε απο τον ΕΦΕΠΑΕ η δράση "Πράσινος Τουρισμός"που είχε προδημοσιευθεί στις 21/5/2010. Ειδικότερα, η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων,στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20 Δεκεμβρίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2011 μέσω των δικτυακών τόπων, www.ependyseis.gr, (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr), (www.espa.gr), (www.antagonistikotita.gr), (www.efepae.gr) καθώς και των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο ενημέρωσης επενδυτών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας καθημερινά. (Υπεύθυνη κ. Τζίνα Κυριάκη, τηλ. 2661080575/81026).

 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIOTYPOU-PRASINOSTOURIMOS-TELIKOdoc
SYCHNESEROTISEIS-APANTISEIS_2IEKDOSI_F969037493.doc

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Προδημοσίευση Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" (26/05/2010)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ » (14/01/2011)
Απολογισμός εκδήλωσης για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (24/01/2011)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.03.2011 (28/02/2011)