ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΟΑΕΔ
02/07/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΟΑΕΔ


 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγράμματος 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 60.000.000,00€ και θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.500 άτομα. Η κάλυψη των θέσεων  θα πραγματοποιηθεί ως έξης:·        1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών·        1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:

• μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

• με δικαίωμα επιδότησης ανεργίαςΗ διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00€.Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στο σχετικό πληροφοριακό έντυπο που έχει αναρτηθεί στο site του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΕΔ www.oaed.gr από 05/07/2010.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο  Ενημέρωσης  Επενδυτών  του Επιμελητηρίου  Κέρκυρας στο  τηλ. 2661081026, Αριστοτέλους 2, 1ος όροφος.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
fek846_B_17-6-2010_F1004229412.pdf
plir_nee22_64_2009b_F2093601558.doc