ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
09/04/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών και καταρτίστηκε ο πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 σημείο 4 της ως άνω ΥΑ προκήρυξης (ΦΕΚ 1791/Β/27-8-2009) για λόγους διαφάνειας, δημοσιοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στον κωδικό έργου και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω αναρτώνται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων ανά ΠΕΠ στους διαδικτυακούς τόπους http://www.ependyseis.gr και http://www.espa.gr.

Τις επόμενες ημέρες κάθε δικαιούχος της ενίσχυσης θα μπορεί να ανακτά τα αναλυτικά στοιχεία για την έγκριση ή την απόρριψή του στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/mis , κάνοντας χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας επί του αποτελέσματος, υπάρχει, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, η δυνατότητα υποβολής ένστασης ηλεκτρονικά σε χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-81026.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ELEP_THETIKA_AXIOLOGIMENOI_EPICHORIGOUMENOI_F207231388.xls

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών (23/09/2009)