ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη ''Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών''
16/10/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη ''Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών"  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ». 

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ  14923/1675/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη ''Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών"   έως και τις 16/11/2009.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eommex.gr/

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
paratasi2_gynaikeia_sJnv4_F1208516081.doc