ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Επενδυτικος Νομος Ν.3299/2004
Ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στις ΜΜΕ και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.
24/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Ο Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 100.000 €, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Σε συνέχεια της τροποποίησής του με τον 3522/2006, δημοσιεύτηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των διατάξεων του και είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικών αιτημάτων. Σημειώνεται πως πριν την υποβολή του έντυπου φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Για κάθε πληροφορία καθώς και για ολα τα σχετικα έντυπα παρακαλώ οπως επισκεφθείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου  Οικονομίας & Οικονομικών http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm.

(Ενημέρωση για επιχειρηματικά σχέδια και ειδικές επενδύσεις που χειρίζεται το ΥΠΑΝ παρέχεται στην ιστοσελίδα του).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
kodikop3299_F2121151093.2004.pdf