ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων
Ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων Περιγραφή:  Ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.    Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ   Αποδέκτες: Νέοι και Νέες, άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/6/2009-15/10/2009  

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 15/10/2009, μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr. Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά τη προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
  Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

  • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
  • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (4.3.2009)
  Τι χρηματοδοτείται, Ύψος και είδος ενίσχυσης: Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
  1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
  2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
  3. Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων
Ανώτατο και κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης
Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης: 30.000€-200.000€
Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού: 30.000€-100.000€
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000€ - 80.000€
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50% γενικά και 60% σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων (βάσει της απογραφής 2001) και πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές.Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση 24.000.000,00€. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ  

Αρμόδιος Φορέας - Επωνυμία: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας)    Διεύθυνση:  Ξενίας 16 115 28 Αθήνα (Πλατεία Μαβίλη) Τηλέφωνο: 210 7491100 Ιστοσελίδα:  http://www.eommex.gr

Αλλοι Φορείς ΠληροφόρησηςΓραφείο πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ Διεύθυνση: Μεσογείων 56 Τηλέφωνο: 8011136300 Email: infoepan@mou.gr Ιστοσελίδα χειριστή: www.antagonistikotita.gr

Πρόσθετα στοιχεία:   Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:  http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11767 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κατεβάστε το αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κατεβάστε το αρχείο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Κατεβάστε το αρχείο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ: Κατεβάστε το αρχείο

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή