ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Εξοικονόμηση κατ' οίκον
Ενίσχυση παρεμβάσεων για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών να αναβαθμιστούν ενεργειακά.
23/09/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Εξοικονόμηση κατ' οίκον Περιγραφή:  Ενίσχυση παρεμβάσεων για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών να αναβαθμιστούν ενεργειακά.
 
Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ   Αποδέκτες: Οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  ---- Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ   Όροι και προϋποθέσεις: Η δράση απευθύνεται στους ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών και τους εκπρόσωπους των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας. Οι κατοικίες θα πρέπει είτε να φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 1.1.1980 είτε να έχουν κατασκευαστεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία, να έχουν κύρια χρήση κατοικίας και να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη του ποσού των 1.500€/τ.μ.Τι χρηματοδοτείται:

  • Θερμομόνωση στο δώμα του κτιρίου (υποχρεωτική παρέμβαση)
  • Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών πλαισίων - κουφωμάτων (υποχρεωτική παρέμβαση για τις ιδιοκτησίες που δεν έχουν ήδη)
  • Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υποχρεωτική παρέμβαση για τα κτίρια που δεν έχουν ήδη)
  • Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων (προαιρετική παρέμβαση σε επίπεδο κτιρίου ή ανά ιδιοκτησία)
  • Θερμομόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου (προαιρετική παρέμβαση σε επίπεδο κτιρίου)
  Ύψος και είδος ενίσχυσης: Η επιδότηση ανέρχεται από 30% έως και 50%, ανάλογα με το αν πρόκειται για μονοκατοικία ή πολυκατοικία και το είδος των δράσεων. Όπου επιλέγονται ολοκληρωμένες δράσεις το ποσοστό ανεβαίνει. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 € ανά κτίριο. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.  Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 2 έτη. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 1 έτους από την έγκριση της εκάστοτε πρότασης.Στα κτίρια που ανήκουν σε περιοχή με τιμή ζώνης μεγαλύτερη του ορίου των 1.500€/τ.μ. θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, ισοδύναμου αποτελέσματος με την επιχορήγηση, τα οποία θα εξειδικευτούν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 400.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το
ΕΤΠΑ  

Πληροφορίες : Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τηλέφωνο:  801-11-36300

Πρόσθετα στοιχεία:

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:  http://www.ypan.gr/5549_cms.htm


Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τη σχετική ανακοίνωση / παρουσίαση του προγράμματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης.  Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις με την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή