ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
27/08/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 Το  Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι  το Υπουργείο  Οικονομίας & Οικονομικών εξέδωσε Αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.10.2010. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο Γ.Λ.Κ. (Δ 25).
Επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις και τα Έντυπα που θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένα.
 

Από τις επιχειρήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα

 Από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στο Γ.Λ.Κ. 


Περαιτέρω πληροφορίες: www.mof-glk.gr  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή