ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σε εξέλιξη τα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για την στήριξη των επιχειρήσεων
13/09/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ψηφιακό Βήμα, Ψηφιακό Άλμα και Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα τα προγράμματα Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 2 Οκτώβρη του 2018 και το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός θα παραμείνει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης.

 

Συνοπτικά, να αναφέρουμε για τη δράση

 

·         Ψηφιακό Βήμα, ότι στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 

1.      έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017

 

2.      διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

και αφορά επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

·         Ψηφιακό Άλμα, επίσης στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με δικαιούχους, όπως ακριβώς και στο Ψηφιακό Βήμα, επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017 και επιπλέον διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

·         Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός, αφορά μεσαίες επιχειρήσεις  για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).

 

Οι  Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα, κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας kerkyra@diaxeiristiki.gr.

 

Επίσης, στο γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλ 801 11 36 300, Εmail: infoepan@mou.gr . Ιστοσελίδες :  www.antagonistikotita.grwww.espa.gr και στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων  τους:  www.efepae.gr. Για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πληροφόρησης Μιχαλακοπούλου 58. Τηλ. 2610 622711 (εσωτ 8) καθώς και  στην  ιστοσελίδα  www.diaxeiristiki.gr,  στα κοινωνικά δίκτυα: FacebookTwitter , youtube .

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή