ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Νέα Δράση '' Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός''
05/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», με προϋπολογισμό 150 εκατ. €.

 

Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 – 400.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
κατά προτεραιότητα

    Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
    Ενέργεια
    Εφοδιαστική Αλυσίδα
    Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
    Περιβάλλον
    Τουρισμός
    Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
    Υγεία
    Υλικά – Κατασκευές.

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: https://www.ependyseis.gr
                                                        
(ii) ξεκινάει στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μμ

 

H πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της. 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.     

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 


Για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

· στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ), στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ Εmail: infoepan@mou.gr
· στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs
· στην ιστοσελίδα www.espa.gr
· στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube

Επίσης, στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Περιφερειακών Μονάδων του: http://www.efepae.gr

 · Για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο Γραφείο Πληροφόρησης Μιχαλακοπούλου 58 , Πάτρα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 4.00 µµ), τηλ/ στο 2610 622711 (εσωτ 8), στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr, στις σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, youtube.
· Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας diaxeiristiki@corfucci.gr.

 


Συνημμένα Αρχεία
4/6/2018  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
4/6/2018  Σύνοψη Δράσης
4/6/2018  Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

 

 

 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
infographic_Poiotikos_F1723988662.pdf
PSI7O465CHI8-F6S_F1027917242.SynolikiProsklisiPoiotikosEksynchronismospdf.pdf
Sunopsh_Poiotikos_F738365577.pdf