ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δικαιολογητικά Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (Β' κύκλος) »
02/04/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της απόφασης με αρ.πρωτ. 1879/620/Α3 /26-03-2018 με θέμα: «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»- ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ.» (ΑΔΑ: 6ΑΛΥ465ΧΙ8-ΒΧΦ), πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της 1ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης το αργότερο έως την 17/05/2018.

 

Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στο γραφείο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας diaxeiristiki@corfucci.gr.

 

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε:

 

-          Ενημερωτικό σημείωμα οδηγιών

 

-          Δικαιολογητικά Ένταξης

 

-          Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων

 

-          Υπεύθυνη δήλωση Συγγένειας

 

-          Υπεύθυνη δήλωση τυπικών προϋποθέσεων Άνεργοι – Μισθωτοί

 

-          Υπεύθυνη δήλωση τυπικών προϋποθέσεων Αυτοαπασχολούμενοι

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1_F2023918211.ParartimaIV-ApaitoumenaDikaiologitikaEntakshs.pdf
2_F1752738076.ParartimaXI-YpodegmataYpeythinonDiloseon.pdf
4_F1565122119.YDA2ParartimaCHI.pdf
4_F1689067274.YDA1ParartimaCHI.pdf
5_F1135022730.YDV1EnisxyseisParartimaCHI.pdf
6_F1931946899.YDB2DilosiMMEParartimaCHI.pdf
7_F381418774.YpeythiniDilosiSuggeneias.pdf
8_F712679922.YDTypikonProupotheseonAnergoi_Misthotoi.pdf
9_F269422585.YDTypikonProupotheseonAytoapasxoloumenoi.pdf
Enhmerotikoshmeiomaodhgion-EnisxyshPtuxiouxon-B_F1546266655.pdf