ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ
01/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας  ενημερώνει τα μέλη του, ότι η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει επίσημα τη διαχείριση των τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 που έχουν ήδη προκηρυχθεί (11-02-2016), με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα προγράμματα:

 

1) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,

 

2) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, για τα οποία η ηλεκτρονική υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων έχει λήξει,

 

3) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και

 

Δ) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις νέες αγορές , όπου η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 6 & 9 Ιουνίου αντίστοιχα.

 

Σημειώνεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ, θα συνεργαστεί με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ). Η σύμβαση συνεργασίας προβλέπει :

 

  • Παροχή στον ΕΦΕΠΑΕ των αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου εγγυητικών επιστολών.
  • Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών του ΕΦΕΠΑΕ για χρηματοδότηση δικαιούχων και διατήρηση λειτουργικών πόρων.

 

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό των προγραμμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων diaxeiristiki.gr , στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ efepae.gr  στα κοινωνικά δίκτυα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων    

 

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας στην Περιφερειακό Συνεργάτη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα. Τσολακίδου Κωνσταντίνα, τηλ.2661081026, email:diaxeiristiki@corfucci.gr.

 

Με εκτίμηση

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DTANATHESISEPANEK_F1278168633.doc