ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος: ''Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης'' μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.
21/04/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή