ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Eπιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης_ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
17/03/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» προσφέρει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης  των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό καλεί εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, να παρακολουθήσουν, είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως, ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 50 ωρών (επιδότηση 5€ μικτά ανά ώρα) και να συμμετάσχουν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

 

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα.

 

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για:

 

-Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

-Ηλεκτρολόγους

- Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

- Υδραυλικούς

- Ψυκτικούς

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής, όπου θα επιλέξει σε επίπεδο μιας περιφέρειας ένα από τα πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης και επιθυμητή μέθοδο εκπαίδευσης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στον παρακάτω σύνδεσμο

https://form.jotform.com/imegsevee/024

 

Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:

 

https://imegsevee.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Afisa024(21720)_F1633212176.pdf