ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015. Σχετ. : Ν. 4305/2014
18/03/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Σχετ. : Ν. 4305/2014

Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.

Δημοσιεύονται τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και τα προϋπολογισθέντα, ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ISOUIGIOEXODONFEVROUARIOU
ISOZYGIOESODONFEVROUARIOU
ISOZYGIOESODONIANOUARIOU
ISOZYGIOEXODONIANOUARIOU