ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων

 


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων στο Επιμελητήριο (Π.Δ.248/93).

1.       Αίτηση (Δίνεται από το Επιμελητήριο).

2.       Απολυτήριο τουλάχιστον τριτάξιου Γυμνασίου (φωτοτυπία).

3.       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (από την Εισαγγελία)

4.       Πιστοποιητικό δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο).

5.       Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο).

6.       Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή