ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παροχή διευκρινίσεων για κάθε συναλλασσόμενο στην έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών.
20/03/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει για το νέο τρόπο έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τονίζοντας ότι η εκτύπωση του πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

Επίσης κάθε ψηφιακό πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα φέρει ειδική σήμανση η οποία θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr.

Επισυνάπτεται  η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αυτούσια.

 
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΚέρκυραςΓεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Egiklios_21-2015-_21026-2015_F1191634553.pdf
NEOSTROPOSEKDOSISPISTOPOIITIKONGEMI_F414233930.pdf