ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων - Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014
24/10/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, ο οποίος μετέχει στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη, συμμετείχε στο 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων - Third European parliament of Enterprises, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα του ημικύκλιο του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επιχειρήσεων διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων «Eurochambers» και συγκεντρώνει εκπροσώπους που προέρχονται από 45 Ευρωπαϊκές χώρες. Φέτος συμμετείχαν περισσότεροι από 750 επιχειρηματίες από την Ευρώπη.
Τα κύρια  θέματα ήταν τα εξής :
• διεθνοποίηση,
• αγορά εργασίας,
• χρηματοδότηση και ενέργεια.

Οι επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, απηύθυναν έκκληση για:

•μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία, που θα υποστηρίζει και υπερασπίζεται τα κοινά οικονομικά συμφέροντα στις παγκόσμιες αγορές,
•περισσότερα συστήματα μάθησης προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των ειδικευμένων εργαζομένων,
•φορολογικά συστήματα φιλικά προς τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, και
•πιο ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
Το βασικό συμπέρασμα της συνεδρίασης ήταν το εξής «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις».

Ο πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, κ. Richard Weber, δήλωσε ότι: «Οι επιχειρηματίες είχαν στη διάθεσή τους 60 δευτερόλεπτα ο καθένας μόνο για να εκφράσουν τις κύριες ανησυχίες τους, αλλά τώρα τα Ευρωπαϊκά Όργανα έχουν πέντε χρόνια μπροστά τους για να τους ακολουθήσουν! Έχουμε στείλει ισχυρά και σαφή μηνύματα προς τους  καθοδηγητές της πολιτικής. Τώρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς ότι αυτά τα αιτήματα θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες.»


ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Είναι η ενιαία αγορά της ΕΕ επαρκώς ολοκληρωμένη, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να λειτουργεί και να ανταγωνίζεται ελεύθερα;
Απάντηση: 80% ΟΧΙ

Με αυτήν την αρνητική ψήφο, οι εταιρείες τονίζουν ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ δεν έχει πλήρως επιτευχθεί. Η αργή και μερικές φορές ανεπαρκής εφαρμογή των οδηγιών, η ανεπάρκεια ορισμένων μέσων, και η εμμονή ορισμένων εμποδίων που εντοπίζονται στο διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις συμβάλουν σε αυτές τις δυσκολίες και θέτουν σε κίνδυνο οποιαδήποτε ανταγωνιστική οικονομία.

2. Οφείλουν οι διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου να περιλαμβάνουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού;
Απάντηση: 74% ΝΑΙ

Η θετική ψήφος υπογραμμίζει ότι το εμπόριο είναι κάτι περισσότερο από απλά δασμολογικές μειώσεις. Καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να  συμβιβαστούν σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά πρότυπα στη διεθνή εμπορική και πολιτική σκηνή της ΕΕ και, επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εμπορικοί εταίροι λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες εφόσον συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ.

3. Πρέπει η ΕΕ να αναπτύξει μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία,  υποστηρίζοντας και προασπίζοντας τα κοινά οικονομικά μας συμφέροντα στις  παγκόσμιες αγορές;
Απάντηση: 92% ΝΑΙ

Με αυτή την ηχηρά θετική απάντηση, οι εταιρείες αποδέχονται την  προστιθέμενη αξία μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής φωνής για την υπεράσπιση και την προώθηση των  οικονομικών τους συμφερόντων σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις καλούν την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της για τη συγκέντρωση πόρων και τη διάνοιξη μιας φιλόδοξης και συνεκτικής Οικονομικής Διπλωματίας.

4. Πρέπει η ΕΕ να προστατεύσει τη βιομηχανία της πιο έντονα κατά τις στρεβλώσεις του  εμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού, π.χ. με αυστηρότερους κανόνες εμπορικής άμυνας;
Απάντηση: 79% ΝΑΙ

Η θετική ψήφος είναι ένα σαφές σημάδι ότι η Ευρώπη πρέπει να πράξει περισσότερα για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από τρίτες χώρες. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητα των εταιρειών να βασίζονται σε ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν δε θέλουμε η απελευθέρωση του εμπορίου να είναι ένας μονόδρομος, πρέπει να βελτιστοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το διαθέσιμο πλαίσιο της εμπορικής άμυνας.

5. Πιστεύετε ότι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να ωφελήσει τις εταιρείες της ΕΕ;
Απάντηση: 71% ΝΑΙ

Η ψηφοφορία υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τους ευρωπαίους επιχειρηματίες. Επίσης, αποδεικνύεται ως λανθασμένος ο ισχυρισμός που διατυπώνει ότι μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ωφελήσει μόνο τις μεγάλες πολυεθνικές, δεδομένου ότι το 80% των ψηφοφόρων ήταν μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι διαπραγματευτές θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να προωθηθεί η μάθηση μέσω της εργασίας;
Απάντηση: 99% ΝΑΙ

Αυτή η θετική ψήφος στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο για να μειωθεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. Με την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία, οι μαθητές είναι καλύτερα  προετοιμασμένοι για την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν στο χώρο εργασίας τους και μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επιχειρήσεων.

2. Πρέπει η ΕΕ να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας για άτομα  που αναζητούν εργασία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων;
Απάντηση: 91% ΝΑΙ

Αυτή η θετική ψήφος δείχνει ότι η μεγαλύτερη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να είναι μια λύση για την προσωρινή υψηλή  ανεργία σε μια χώρα και έλλειψη ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες σε μία άλλη. Αυτό αποτελεί διπλό κοινωνικό και οικονομικό όφελος για την ΕΕ συνολικά. Η ελεύθερη κινητικότητα των ανθρώπων είναι ένας από τους πυλώνες της ενιαίας αγοράς της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την ψηφοφορία οι επιχειρηματίες επιβεβαιώνουν τον  κεντρικό ρόλο της ΕΕ στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

3. Πρέπει να αναληφθούν περισσότερες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για να ενισχυθούν τα συστήματα μαθητείας σε όλα τα κράτη-μέλη;
Απάντηση: 93% ΝΑΙ

Μετά τη θετική ψηφοφορία σε αυτό το θέμα, οι επιχειρηματίες επιβεβαιώνουν το  ενδιαφέρον και την προθυμία τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και  την κατάρτιση. Οι επιχειρήσεις απαιτούν μια γρήγορη ανάπτυξη των  συστημάτων ποιότητας μαθητείας. Η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής και  να παράσχει υποστήριξη σε χώρες που δε διαθέτουν εμπειρία στον τομέα αυτό.

4. Πρέπει η ΕΕ να ενθαρρύνει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης;
Απάντηση: 96% ΝΑΙ

Αυτή η θετική ψήφος δείχνει ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες βρίσκονται στο  επίκεντρο των αναγκών των επιχειρήσεων. Η καλλιέργεια εξαιρετικών επαγγελματικών  δεξιοτήτων αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξασφαλίζουν τη  βιώσιμη απασχόληση. Η υψηλή τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν εμποδίζει τα  ποσοστά υψηλής ανεργίας των νέων, όπως δείχνουν τα πρόσφατα παραδείγματα της Ισπανίας, της Λετονίας και της Γαλλίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Πιστεύετε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις συμβάλουν αρκετά για να διορθωθεί το  πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών μεταξύ των δημόσιων φορέων και των  επιχειρήσεων;
Απάντηση: 81% ΟΧΙ

Η πλειοψηφία των ευρωπαίων επιχειρηματιών θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις για τις καθυστερήσεις πληρωμών πρέπει να είναι αυστηρότερες από ότι είναι σήμερα, ενώ θα πρέπει να ελέγχεται και η εφαρμογή τους. Παρά τα μέτρα που περιέχονται στην αναθεωρημένη οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, η νοοτροπία της καθυστέρησης πληρωμών εξακολουθεί να είναι βαθειά στις ρίζες του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

2. Πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν για την προώθηση ενός κοινού μέσου εγγύησης της ΕΕ για τις ΜΜΕ;
Απάντηση: 67% ΝΑΙ

Το ισχυρό «ναι» δείχνει ότι οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τα μέσα εγγύησης ως ένα επιπλέον εργαλείο για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η συγκέντρωση των πόρων από τα κράτη-μέλη για να σχηματίσουν νέα κοινά μέσα θα επιτρέψει μεγαλύτερο όγκο,  δύναμη και συνεπώς προστιθέμενη αξία για τις ΜΜΕ, π.χ. μέσω μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εγγυήσεων.

3. Πιστεύετε ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει γίνει πιο δύσκολη λόγω του αυξημένου κανονιστικού κόστους για τον τραπεζικό τομέα;
Απάντηση: 66% ΝΑΙ

Η πλειοψηφία των ψήφων «ναι» δείχνει ότι ορισμένες τράπεζες έχουν θεσπίσει πρόσθετα  μέτρα, προκειμένου να καλύψουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να εξυγιάνουν τους  ισολογισμούς τους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 85% των δανείων για τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να προέρχονται από τις τράπεζες, είναι επιτακτική ανάγκη να  βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ενός βιώσιμου οικονομικού τομέα και την ικανοποίηση των  χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων.

4. Πρέπει τα φορολογικά συστήματα να είναι πιο φιλικά προς τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων;
Απάντηση: 90% ΝΑΙ

Αυτή η αποφασιστική ψήφος υπέρ των φορολογικών συστημάτων που παρέχουν κίνητρα και είναι πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για συντονισμένη  δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατάργηση της διπλής φορολόγησης των ιδίων κεφαλαίων σε ορισμένες χώρες μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο μέτρο. Παρά την παραδοχή ότι τα ευρωπαϊκά φορολογικά συστήματα δεν είναι γενικά υπέρ της ισότητας, πολύ λίγα έχουν γίνει.

5. Μήπως η έλλειψη ποσοτικοποίησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων εμποδίζουν καινοτόμες επιχειρήσεις να έχουν ανταγωνιστική πρόσβαση σε χρηματοδότηση;
Απάντηση: 61% ΝΑΙ

Η ποσοτικοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ένα χρήσιμο στοιχείο στον αγώνα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως σε εκείνες τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Πολλές τράπεζες αξιολογούν ήδη σιωπηρά άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την εξέταση των πιθανών πελατών των ΜΜΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Πρέπει η ΕΕ να επιδιώξει φιλόδοξες πολιτικές μετριασμού της αλλαγής του κλίματος, μόνο εάν και άλλες μεγάλες διεθνείς οικονομίες προβούν σε ανάλογες δεσμεύσεις;
Απάντηση: 61% ΝΑΙ

Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή, αντί της μονομερούς πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ. Πάνω από το 90% των παγκόσμιων εκπομπών που παράγονται στο εξωτερικό και η  μονομέρεια αυτή θα οδηγήσουν τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας εκτός Ευρώπης, βλάπτοντας τόσο την οικονομία της ΕΕ όσο και το κλίμα. Ως εκ τούτου, ένας νέος στόχος για την πολιτική του CO2 πρέπει να αντικατοπτρίζει σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί μια δεσμευτική διεθνής συμφωνία για το κλίμα το 2015 και κατά πόσο αυτή έχει επικυρωθεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της.

2. Πιστεύετε ότι η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας και εκπομπών έχει αντιμετωπιστεί ως θέμα επαρκώς στις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα της ΕΕ;
Απάντηση: 66% ΟΧΙ

Η αρνητική ψήφος επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη για τα υφιστάμενα μέτρα σχετικά με την προστασία των βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας και των εκπομπών, όπως η νομοθεσία για τη διαρροή διοξειδίου του άνθρακα, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για το 2030. Επιπλέον, η έκβαση της ψηφοφορίας μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη πολιτικών που αντιμετωπίζουν τις πτυχές της ανταγωνιστικότητας της ευρύτερης οικονομίας, ενώ εστιάζουν μόνο σε συγκεκριμένους τομείς.

3. Πρέπει η εσωτερική αγορά ενέργειας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν;
Απάντηση: 90% ΝΑΙ

Οι επιχειρηματίες υπενθυμίζουν στα κράτη-μέλη ότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας. Μια αποτελεσματική, διασυνδεδεμένη και διαφανής ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας θα προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ασφαλή και βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

4. Πρέπει η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να επινοήσουν μια πιο αποδοτική στρατηγική για την  αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
Απάντηση: 92% ΝΑΙ

Ψηφίζοντας ναι, οι επιχειρηματίες δείχνουν ότι οι στρατηγικές της ΕΕ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να επανεξεταστούν. Αν και κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία που έχει η αύξηση του μεριδίου της «καθαρής ενέργειας», είναι κρίσιμο να βρούμε έναν τρόπο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έναν οικονομικά πιο αποδοτικό τρόπο. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ δεν πρέπει να σπαταλά καμία προσπάθεια αναφορικά με τις πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν μικρή ή καμία δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικές στην ελεύθερη αγορά στο άμεσο μέλλον.

5. Πρέπει η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να επινοήσουν μια πιο ευέλικτη και καινοτόμα προσέγγιση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης;
Απάντηση: 96% ΝΑΙ

Η σαφής θετική ψήφος επιβεβαιώνει ότι τα πρακτικά μέτρα στήριξης είναι ο καλύτερος και πιο άμεσος τρόπος για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. Οι σταθερές και εθελοντικές πρωτοβουλίες, για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να επεκταθούν.

 


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή