ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«INNOVATION EXPERT - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» MΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ
24/04/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για το Δελτίο Τύπου του ΣΕΒ που αναφέρεται στην νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Innovation Expert-Καινοτομία στην Πράξη», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτόμου προσανατολισμού στελεχών επιχειρήσεων με δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIOTYPOUSEV-PROTOVOULIASEVGIATINKAINOTOMIA-INNOVATIONEXPERT_342014_F936388832.doc