ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ -ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
25/02/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του που είναι καταχωρημένες στο Ειδικό Μητρώο  Ασφαλιστών (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) και η άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους έληξε την 31/12/2013, να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για την ανανέωσή της έως  31/3/2014.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ανανέωση της άδειας πρέπει να ενημερώσουν την Υπηρεσία διότι μετά το τέλος της προαναφερόμενης ημερομηνίας και εφόσον δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά το Επιμελητήριο θα προβεί στην διαγραφή της επιχείρησης. 

Επίσης  ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών των οποίων το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης έχει λήξει ,ότι προκειμένου να διατηρήσουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο Επιμελητήριο κάθε ανανέωση αυτού.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή