ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ AΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
23/01/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, κατόπιν της συνεχιζόμενης υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) & απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,  σας ανακοινώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών για όλο το 2014.
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κατά την υλοποίηση των σεμιναρίων αυτών το 2013 επωφελήθηκαν 1850 Κερκυραϊκές επιχειρήσεις και απέκτησαν την απαιτούμενη από το νόμο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ του τεχνικού ασφαλείας για την επιχείρησή τους με πολύ χαμηλό κόστος.
Δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 49 άτομα, να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα [το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)]. Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 29331/1135/2013 (Β’ 3445) Υπουργική απόφαση. Ευνόητο είναι ότι η επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 30 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μας αποστείλουν την αίτηση εργοδότη για την επιμόρφωσή του έγκαιρα, προκειμένου να προγραμματίσουμε τα τμήματα.
Ο προγραμματισμός της υλοποίησης των προγραμμάτων θα γίνει έπειτα από τη συγκέντρωση των αιτήσεων και με την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 35 ενδιαφερόμενοι για τη Γ’ κατηγορία και 25 ενδιαφερόμενοι για τη Β’ κατηγορία, για κάθε τμήμα.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μας αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένη  την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, με e-mail: corfucci@otenet.gr; ekepee@otenet.gr ή με fax στο 26610 40088, 210 5582374.
Αιτήσεις συμμετοχής διατίθενται στα γραφεία του Επιμελητηρίου από την αρμόδια υπάλληλο κα Λένα Κόκκοτα 2661039813.
Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές (όλα τα πεδία με αστερίσκο, υπογραφή & σφραγίδα της επιχείρησης).
Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου κο Χειρδάρη Νίκο στo τηλ. 6945276455.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή