ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
23/12/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας  ανακοινώνει στα μέλη του την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΥΛΩΝ για την γνωριμία των κερκυραίων επιχειρηματιών με το νέο θεσμό ειρηνικής επίλυσης διαφορών τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

Οι ανοιχτές πύλες της διαμεσολάβησης θα λειτουργήσουν στις Εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και κατά την πειραματική τους λειτουργία θα παρέχονται έναντι συμβολικού τιμήματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές Κέρκυρας προωθούν τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ δίνοντας την ευκαιρία στα αντίδικα μέρη να επιλύσουν ειρηνικά και οριστικά την διαφορά τους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων σήμερα για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, το Επιμελητήριο Κέρκυρας θεωρεί  αναγκαία τη προώθηση του θεσμού της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικότρόπο και σε άμεσο χρόνο.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Η διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητα της

Το Εμπορικό Επιμελητήριο θα παρέχει τις εγκαταστάσεις του και την υλικοτεχνική υποδομή του ώστε να διαξάγονται διαμεσολαβήσεις κατά τα απαιτούμενα  διεθνώς κριτήρια  θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι βασικοί του στόχοι είναι:

Η γνωριμία με το θεσμό της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
- η επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης
- η προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα
- η επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων και
- η διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των ανοιχτών πυλών στα εξής τηλέφωνα:

Κος Χειρδάρης Νίκος Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου 6945276455

Κα. Τσολακίδου Ντίνα 2661081026

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή