ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΓΕΜΗ - Διευκρινίσεις για την Αναστολή καταχώρισης από 1η Ιουλίου εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων ή έχει απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ
15/06/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την την υπ’ αριθμό 60522/10-06-2022  (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ)  Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Αναστολή καταχώρισης και συγκεκριμένα το άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε ερωτήματα σχετικά με την αναστολή καταχώρησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Γ.Πρ. 2022 - 60522 - Εγκύκλιος - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ