ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
03/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης συναντήθηκε την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο. Στην συνάντηση  έλαβαν μέρος ο κ. Στέφανος Μέξας, Α΄ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας και ο κ. Σπυρίδων Σπαής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

 

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και του Επιμελητηρίου.

 

 Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες σχεδιασμού εξειδικευμένων και κατάλληλα εστιασμένων προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, που θα διοργανωθούν από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα στοχεύσουν στην επικαιροποίηση και προσαρμογή στην νέα ψηφιακή εποχή και τα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού των επιχειρήσεων της περιφέρειας Ιονίων νήσων, που θα δείξουν ενδιαφέρον.

 

 Ο Πρύτανης παρουσίασε επίσης τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται αυτή τη στιγμή από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενώ πρότεινε και την περαιτέρω εξέταση ενός πλαισίου εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών, με έμφαση στον τομέα του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων.

 

Παράλληλα, από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, τέθηκε το θέμα της πιθανής σύστασης ενός φορέα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, προοπτική την οποία χαιρέτησε ο Πρύτανης δηλώνοντας ότι «θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω προσέλκυση φοιτητικού δυναμικού».

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων των δύο φορέων επισημάνθηκε και η πιθανή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, κυρίως μέσω του σχεδιασμού δράσεων με επίκεντρο πρότυπες πολιτιστικές διαδρομές, σε συνεργασία με φορείς της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής.

 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, συμφωνήθηκε η εκπροσώπηση του Ιονίου Πανεπιστημίου και η ενδελεχής συζήτηση και εξειδίκευση των ανωτέρω δράσεων σε προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIOTYPOU_IONIO_F997503762.pdf