ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_INSULEUR
18/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για το Δελτίο Τύπου του INSULEUR αναφορικά με την διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής ανάκαμψης στα νησιά της ΕΕ μέσω κατάλληλων μέτρων στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

INSULEUR

 

Διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής ανάκαμψης στα νησιά της ΕΕ μέσω κατάλληλων μέτρων στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Στην επιστολή του της 13ης Μαΐου 2021 προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κυρία  Ursula Von der Leyen και ενόψει της τρέχουσας αξιολόγησης των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλαν πρόσφατα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Δίκτυο νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης-INSULEUR - καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα σχεδιαζόμενα μέτρα των εν λόγω Σχεδίων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά κριτήρια και τις περιφερειακές ανισότητες,

Πράγματι, καθώς τα κράτη μέλη υποβάλλουν ή προετοιμάζουν τα εθνικά τους σχέδια Ανάκαμψης, κατέστη σαφές ότι σε πολλές χώρες, τα νησιά δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη διαδικασία σχεδιασμού. Ωστόσο, η ανάκαμψη της Ευρώπης μπορεί να είναι εξίσου ανθεκτική μόνο εάν διασφαλίσει ότι θα γίνει  σε όλες τις περιφέρειές της, συμπεριλαμβανομένων των νησιών της. Οι ανάγκες των νησιών είναι διαφορετικές και μια αποτελεσματική ανάκαμψη είναι δυνατή μόνο αν αναγνωριστούν και αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες προκλήσεις και τα χάσματα που αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρώπης, από τις ηπειρωτικές περιοχές μέχρι τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι επενδύσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις εδαφικές ανάγκες. Χωρίς πραγματικό λόγο για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις των νησιών της ΕΕ όσον αφορά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν πίσω τα νησιά και η ανάκαμψη απλά θα συμβεί χωρίς τη συμμετοχή τους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο J. Borg – Πρόεδρος του INSULEUR, καλεί την Επιτροπή, μέσω αυτής της επιστολής, να εγκρίνει Εθνικά Σχέδια υψηλής ποιότητας  έτσι ώστε η χρηματοδότηση να μπορεί να αρχίσει να ρέει όσο το δυνατόν ταχύτερα για να στηρίξει την ανάκαμψη, αλλά ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν κίνητρο πραγματικής αλλαγής μετασχηματισμού μέσω μιας διαφοροποιημένης και μόνιμης λύσης για τις νησιωτικές περιοχές και τα απομακρυσμένα νησιά, μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, τη δικαιοσύνη και τη μακροοικονομική σταθερότητα. Ένα σημείο που έχει ήδη επισημανθεί στην επικεφαλής της ειδικής ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα – επιστολή της κας Celine Gauer στο INSULEUR της 12/2020, στην οποία αναφέρεται ότι " Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό ρόλο και τις συνθήκες των νησιωτικών περιφερειών τους στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τους και ότι η πτυχή αυτή θα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αποφασίζει σχετικά με το περιεχόμενο των σχεδίων».

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή