ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 3η Σύσκεψη του ‘Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: MIRABILIA’
05/06/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

 

 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 3η Σύσκεψη του ‘Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: MIRABILIA’

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, με αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον κ. Γεώργιο Κολυτά, Β’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κ. Σπύρο Σιμάτη, Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου και την κα Κωνσταντίνα Κόλλα, στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας συμμετείχε στη 3η Σύσκεψη του ‘Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: MIRABILIA’,η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 & 14 Μάϊου 2019 στην Ακουιλεία (Aquileia) στο Ούντινε (Udine) της Ιταλίας.

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιμελητηρίων με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ‘MIRABILIA’ (www.mirabilianetwork.eu) αποτελεί ένα Δίκτυο κατ’ αρχήν Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων,  το οποίο δημιουργήθηκε το 2012 και στο οποίο ήδη συμμετέχουν 17 Ιταλικά Εμπορικά Επιμελητήρια μαζί με την Κεντρική Ένωση (Unioncamere). Τον Δεκέμβριο του 2017 ιδρύθηκε επίσημα στην Ιταλία το Εθνικό Δίκτυο "Mirabilia network" και από το 2018 διευρύνεται και σε άλλες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία,Ισπανία, Κροατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία κτλ). Οι χώρες που έχουν συζευχθεί στο Δίκτυο μοιράζονται το κοινό όραμα της προώθησης των Μνημείων της UNESCO που συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση την κάθε περιοχής και εργάζονται για την επίτευξη κοινού βηματισμού, δράσεων και συντονισμού. Το πρώτο επίσημο επιχειρηματικό δίκτυο του ‘MIRABILIA’ συνδράμει τις ΜμΕ στο να υπερβούν τα τοπικά όρια και να καταστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ατομικότητά τους και παράγοντας υπεραξία για κάθε επιχείρηση και ανάπτυξη για την εθνική και όχι μόνο οικονομία.

 

Οι εργασίες της Σύσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου ‘MIRABILIA’ συντονίστηκαν από τους υπεύθυνους - διαχειριστές του δικτύου, κ. Flavio Burlizzi (Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – Unioncamere Europe) και κα Cinzia De Marzo (επικεφαλής σύμβουλο της  E.E. για το ‘MIRABILIA’ και διεθνή εμπειρογνώμονα βιώσιμου τουρισμού), οι οποίοι αναφέρθηκαν στη δημιουργία του δικτύου και ανέλυσαν τη δομή, τις δράσεις και τους στόχους του. Στη Σύσκεψη συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν επίσης o Δήμαρχος της Ακουιλεία  κ. Gabriele Spanghero, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πορντενόνε – Ούντινε κ. Giovanni Da Pozzo, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ‘MIRABILIA’ κ. Angelo Tortorelli και ο συντονιστής του δικτύου ‘MIRABILIA’ από το Επιμελητήριο της Μπαζιλικάτα κ. Vito Signati.

     

 1  2

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ‘MIRABILIA’ αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, βιώσιμου επιχειρησιακού μοντέλου που θέλει τα Εμπορικά Επιμελητήρια να καθίστανται κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη, την ώθηση προσφοράς προϊόντων / υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω α. καινοτόμων σχεδίων συνεργατικής φύσης, β. διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, γ. διευκόλυνσης της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε πλαίσιο συνεργασίας και δ. επί τη βάσει της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια, ΜμΕ, ενώσεις, ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών).

 

Στους σκοπούς που υπηρετεί το Δίκτυο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα του τουρισμού και σε τομείς που συνδέονται στενά με τη γαστρονομία και τις τέχνες (με την εφαρμογή συγκεκριμένων B2B δράσεων), η συνεργασία για την προώθηση-οργάνωση-συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες κατάρτισης, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των περιοχών που έχουν καταγραφεί στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

 

Κατά την διάρκεια της Σύσκεψης συστάθηκαν 3 Ομάδες εργασίας σε θέματα προτεραιότητας για το Δίκτυο : 1. τη Συνεργασία με την UNESCO (Cooperation with UNESCO sites MA), 2. τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (Quality management systems) και 3. τα κοινά χρηματοδοτούμενα έργα από την ΕΕ (Joint EU funded projects).

 

Η συνεργασία με την UNESCO αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιλοτικού μοντέλου συνεργασίας με τις τοπικές Διαχειριστικές Αρχές των περιοχών της UNESCO που προωθούνται μέσω της πλατφόρμας https:// visitworldheritage.com/en/eu το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το δίκτυο ‘MIRABILIA’.

Τα  συστήματα διαχείρισης ποιότητας για τον τουριστικό προορισμό απευθύνονται στις ΜμΕ και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος υπό το πρίσμα των αρχών του βιώσιμου τουρισμού μέσω διαδικασίας πιστοποίησης που μπορεί να προσφέρει ένα «διαβατήριο» ποιότητας στις διεθνείς αγορές και θέτοντας σε εφαρμογή μια διαδικασία κατάρτισης και ευαισθητοποίησης επί των αρχών της βιωσιμότητας στον τουριστικό τομέα σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO).

 

Τα κοινά χρηματοδοτούμενα έργα από την ΕΕ αφορούν σε καινοτόμες ενέργειες, κοινές πολιτικές και κοινή συμμετοχή στις προσκλήσεις υποβολών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Horizon 2020, Creative Europe, Erasmus +,  Territorial Cooperation κ.α) όπως επίσης σε προγράμματα για τα θέματα της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης ενέργειας και της εφαρμογής των αρχών της ΕΕ, τα οποία προτείνουν έναν νέο τρόπο ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών μοντέλων, ανοίγοντας συνεργασίες και συμπράξεις σε ποικίλα επίπεδα(δημόσιο και ιδιωτικό) με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευαισθησία.

 

 3  4

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται η αμοιβαία συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου ‘MIRABILIA’ με το FORUM AIC (Φόρουμ των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου), στο οποίο το Επιμελητήριο Κέρκυρας είναι ενεργό μέλος, για την ενίσχυση της συμμετοχής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Περιφερειακή στρατηγική της Αδριατικής και του Ιονίου που αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό.

 

Ακόμη, στα πλαίσια της Σύσκεψη, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ‘MIRABILIA’ ενημέρωσε για την συμμετοχή του Δικτύου στην 8η  Διεθνή Έκθεση Ανταλλαγής Πολιτιστικού Τουρισμού (8th International Cultural Tourism Exchange) που θα λάβει χώρα στις 18/19 Νοεμβρίου 2019 στην Ματέρα της Ιταλίας. ‘Ενα ετήσιο πλέον ραντεβού διεθνούς ενδιαφέροντος, μια συνάντηση B2B μεταξύ των εταίρων και των μεγάλων διεθνών τουριστικών αγορών με προωθητικές δράσεις μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις, με σεμινάρια για τον τουρισμό, ιδιαίτερα ωφέλιμα για την προώθηση ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών.                          

 

Οι υπεύθυνοι διαχειριστές του Δικτύου παρουσίασαν την τελική έκδοση του ‘Συμφώνου Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου’ το οποίο εγκρίθηκε στην Ακουιλεία και θα υπογραφεί από κάθε Επιμελητήριο των χωρών που μετέχουν. Η επίσημη παρουσίαση και έναρξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου προβλέπεται να γίνει επίσης στη Matera της Ιταλίας (Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019) στα πλαίσια της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Ανταλλαγής Πολιτιστικού Τουρισμού στις 18/19  Νοεμβρίου 2019.

 

Στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της Ακουιλείας. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακουιλείας αποτελεί τη μεγαλύτερη αρχαία ρωμαϊκή πόλη που έχει βρεθεί με ανασκαφή μέχρι σήμερα και έχει, βεβαίως συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Διασώζονται σημαντικά ρωμαϊκά και χριστιανικά μνημεία, ιδίως μωσαϊκά, της αρχαίας πόλης. 

 

 

 5 6 

 

Στα πλαίσια της αποστολής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην Ιταλία η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε  μια σειρά συναντήσεων γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και δυνητικών συνεργασιών, όπως αυτή με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Βενετίας – Ροβίγκο, κ. Giuseppe Fedalto στις 15/05/2019 στα Γραφεία του Επιμελητηρίου στο Μέστρε της Βενετίας. Στην συνάντηση έγινε  εκτενής αναφορά στον κοινό και ισχυρό ιστορικό δεσμό που ενώνει τις δυο πόλεις όπως και στο κοινό λογότυπο (Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου ή φτερωτό Λιοντάρι)  που συνδέει τα δυο Επιμελητήρια. Στη συνάντηση εκφράστηκε η κοινή δέσμευση για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων και η κοινή βούληση αδελφοποίησης με στόχο την υλοποίηση στο άμεσο μέλλον κοινών σχεδίων και ιδεών για την ανάδειξη της κληρονομιάς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δύο τόπων.

 

 

7   8

 

Η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας επισκέφτηκε επίσης στις 16/05/2019 τον νέο Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στη Βενετία, Kαθ. Bruno Bernardi, ο οποίος είναι ο πρώτος Ενετός που έχει επιλεγεί για αυτό το ρόλο με αρμοδιότητα στις επαρχίες του Βένετο, του  Τρεντίνο - Άλτο Άντιτζε και του Ρίμινι. Κυρίαρχα θέματα της συζήτησης ήταν βεβαίως η Ελληνική Κοινότητα στην Βενετία, καθώς και οι παράγοντες του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας ως εργαλεία επικοινωνίας των δυο περιοχών.  Ο Πρόξενος ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Επιμελητηρίου και δεσμεύτηκε για την ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας των δυο περιοχών σε μια κοινή προσπάθεια ενημέρωσης και επικοινωνίας με κοινούς στόχους.

 

 9  10 11 

 

Τέλος την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας όπου έγινε ξενάγηση από τον υπεύθυνο του χώρου κ. Παναγιώτη Μπασάνο.  Ο σκοπός του Ιδρύματος αυτού είναι επιστημονικός - ερευνητικός. Αναπτύσσει εκδοτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας εκδίδει βιβλία Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες και παρέχει δωρεάν φιλοξενία σε ερευνητές-επιστήμονες που εργάζονται για τις διατριβές τους.

 

Το Ινστιτούτο έχει στην κυριότητά του 300 εικόνες, μεταξύ των οποίων τρεις Παλαιολόγειες, 250 αντικείμενα και σκεύη λατρείας, το Αρχείο του Ελληνισμού Βενετίας (1498-1953), καθώς και συλλογή χειρογράφων. Εξαιρετικά δείγματα της Συλλογής αυτής αποτελούν η "Μυθιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου", βυζαντινό χειρόγραφο με μικρογραφίες, η Συλλογή Μουσικών Βυζαντινών Χειρογράφων, καθώς και Πατριαρχικά έγγραφα του 16ου αιώνα.

 

Σε ειδικό χώρο του Ελληνικού Ινστιτούτου δημιουργήθηκε μια εξαιρετική βιβλιοθήκη, τη μαγιά της οποίας αποτέλεσαν τα χιλιάδες διασωθέντα βιβλία της Φλαγγινείου Σχολής, που τυπώθηκαν σε ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα.

 

12  13  14   15

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς την ενεργό συμμετοχή του στο Διεθνές Δίκτυο ‘MIRABILIA’ για την ενίσχυση και  προώθηση της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, ως περιοχής της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με εξέχουσα ιστορική και  πολιτιστική σημασία . Θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις άριστες σχέσεις με τους αντίστοιχους φορείς της Ιταλίας και στοχεύει ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους φορείς της Βενετίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων που συμβάλλουν εν τέλει στην επίτευξη κοινών στόχων.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και

               Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων                 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή