ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην 2η συνάντηση του ‘MIRABILIA NETWORK’
13/12/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, με εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Κολυτά, Β’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, και τον κ. Σπύρο Σιμάτη, Οικονομικό Επόπτη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας έλαβε μέρος στη σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιμελητηρίων με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO <<MIRABILIA NETWORK>>,η οποία πραγματοποιήθηκεστην πόλη Ματέρα, περιοχή Περιφέρειας Μπαζιλικάτα στην νότια Ιταλία στις 6&7 Δεκεμβρίου 2018. 

 

Το δίκτυο “MIRABILIA NETWORK” είναι αφιερωμένο στην προώθηση των περιοχών της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα δίκτυο Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων,  το οποίο ξεκίνησε το 2012 και διευρύνεται και σε άλλες χώρες, οι οποίες μοιράζονται το κοινό τους όραμα για την σημασία του συντονισμού και της προώθησης των Μνημείων της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Βιομηχανίας. Η κοινή συνεργασία μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων σε όλη την Ευρώπη δείχνει πώς να συνδεθούν και να ενισχυθούν οι τοποθεσίες της UNESCO συνδυάζοντας τα στοιχεία του πολιτισμού, της γαστρονομίας, της τέχνης, της βιοτεχνίας, των  δημιουργικών βιομηχανιών, του σχεδιασμού της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, των τουριστικών υπηρεσιών μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Η θέσπιση του πλαισίου της κοινής συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων στοχεύει στην δημιουργία και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών, στην μεταφορά επιτυχημένων μοντέλων ανάπτυξης πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων, εφαρμόζοντας συνεπείς πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη κατά μήκος των περιοχών της UNESCO εστιάζοντας στην διεθνή τουριστική αγορά. Το δίκτυο “MIRABILIA NETWORK” ασκεί δραστηριότητες και πρωτοβουλίες διεθνοποίησης και ανάπτυξης συμφωνιών με άλλα Εμπορικά Επιμελητήρια στην Ευρώπη.

Μεταξύ των σκοπών του δικτύου είναι η δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και σε τομείς που συνδέονται στενά με αυτό: τη γαστρονομία και τις τέχνες (με την εφαρμογή συγκεκριμένων B2B δράσεων), την συνεργασία για την προώθηση-οργάνωση -συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες κατάρτισης, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών, δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των περιοχών της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Στην ατζέντα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν καινοτόμες ενέργειες, κοινές πολιτικές και κοινή συμμετοχή στις προσκλήσεις υποβολών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως το Horizon 2020, το Erasmus +,  το TerritorialCooperationκ.α) καθώς και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα συνεχίσει ενεργά την συμμετοχή του σε αυτό το Διεθνές δίκτυο για την ενίσχυση και  προώθηση της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, ως περιοχής της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με σημαντική ιστορική και  πολιτιστική σημασία.

 

Με εκτίμηση

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ