ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
08/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για τα εξής:

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ανώνυμες Εταιρείες, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και πιο συγκεκριμένα οι Ατομικές Επιχειρήσεις, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι Κοινοπραξίες κ.λπ., έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760/31-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3623).

 

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο και ταυτόχρονη καταβολή των τελών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α 79752/30-12-2014 άλλως αυτά θα βεβαιώνονται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ.

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τα μέλη του να τακτοποιήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους στο ΓΕΜΗ έως 31/12/2018.

 

Εκ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο τύπου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ