ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενημέρωση μελών για τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.
08/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Αγαπητά μέλη,

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας γνωρίζει ότι , σύμφωνα με την υπ’ αριθ.79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/31-12-2014/τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει, καθορίστηκε το τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου, για τις ατομικές επιχειρήσεις 30 Ευρώ, για τις Προσωπικές εταιρείες ΟΕ-ΕΕ 80 Ευρώ, ΙΚΕ –ΣΥΝΠΕ 100 Ευρώ, για τις ΕΠΕ 150 Ευρώ και για τις ΑΕ 320 Ευρώ.

 

Τα ως άνω τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε.Ε., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr).

 

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα ως άνω τέλη και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στην Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων αλλά και των Επιμελητηρίων είναι αναγκαστική εκ του νόμου και αφορά τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.ΕΜΗ., που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας, καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου που είναι εγγεγραμμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους από το τέλος τήρησης της μερίδας τους μέχρι τις 31/12/2018.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο τύπου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ