ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διαδικασία ανανέωσης των κωδικών αριθμών των αργυροχρυσοχόων
04/09/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας  ενημερώνει τα μέλη του  ότι σύμφωνα με το άρθρο 407 της Α.Δ 14/1989 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 7/09 ΑΔ. Αρ. 303 του Υπουργείου Εμπορίου, που αφορά τη διαδικασία ανανέωσης των κωδικών αριθμών των αργυροχρυσοχόων, οι κατασκευαστές χρυσών-αργυρών κοσμημάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο αίτηση ανανέωσης μέχρι 31/12/2018 προσκομίζοντας συγχρόνως τα παρακάτω στοιχεία για την απόδειξη συνέχισης της βιοτεχνικής δραστηριότητας τους.

  1. Έντυπα Ε3  ή φωτοτυπία τιμολογίου αγοράς πρώτης ύλης από τα οποία να προκύπτει άσκηση δραστηριότητας Αργυροχρυσοχοΐας προηγούμενης χρονιάς.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1989 στην οποία να δηλώνεται ότι η βιομηχανική δραστηριότητα ασκείται σε εργαστήριο του αιτούντος με δικά του παραγωγικά μέσα.

Υποχρέωση για ανανέωση έχουν όσοι ανανέωσαν τον ΚΑ το έτος 2015 και όσοι ενεγράφησαν 2015, 2016 και 2017. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης, η σφραγίδα πρέπει να επιστραφεί αμέσως από το κάτοχο στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, διαφορετικά ο κάτοχος τους διώκεται αγορανομικώς.

Αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Επιμελητηρίου ή πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2661080575 κ. Κουλούρη Σπυριδούλα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ