ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση σε παρουσίαση του project Γαστρονομικοί Προορισμοί
13/04/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία  με τον ΣΕΤΕ [Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων] και το Greek Gastronomy Guide, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Κέρκυρας που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, στον διατροφικό και στον τουριστικό τομέα να συμμετάσχουν στην παρουσίαση του Project  «Γαστρονομικοί Προορισμοί»  που θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου την Πέμπτη 19-4-2018  και ώρα 19.00.

 

 

Το έργο «Γαστρονομικοί  Προορισμοί» αποτελεί μια σύμπραξη του  ΣΕΤΕ , του ΙΝΣΕΤΕ, του Marketing Greece, του Greek Gastronomy Guide και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας,  ως τοπικού εκπροσώπου της περιοχής [Local Ambassador].

 

Στόχος  της δράσης αυτής είναι η ανάδειξη του δυναμικού κάθε τόπου μέσα από τη σύνδεση Τουρισμού και Γαστρονομίας.

 

Για την υλοποίηση αυτού του  οράματος μετά την καταγραφή και ανάδειξη του υλικού [προϊόντα, παραγωγή, τοπική κουζίνα, εδέσματα, εστίαση] θα αναπτυχθούν   3  δέσμες δράσεων:

1.      Δράσεις δικτύωσης,

2.      Δράσεις εκπαίδευσης και

3.      Δράσεις προβολής.

 

Το έργο αυτό έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες.

 

·         Ανάπτυξη της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας και ενίσχυση συνεργασιών,

 

·         Ενδυνάμωση της προστιθέμενης αξίας των προορισμών,

 

·         Βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζήτησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος,

 

·         Αύξηση αναγνωρισιμότητας του προορισμού, ως προς την διάσταση της γαστρονομίας.

 

Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα  οι Γαστρονομικές  Κοινότητες οργανώνονται σύμφωνα με τις αξίες της ποιότητας, της εντοπιότητας και της συνεργασίας, αξιοποιούν τους γαστρονομικούς πόρους κάθε περιοχής, δημιουργούν ισχυρή πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, με σκοπό κάθε τόπος , εν προκειμένω η ΚΕΡΚΥΡΑ, να αναδειχθεί ως Γαστρονομικός Προορισμός.

 

Η αυθεντικότητα και ο τοπικός  χαρακτήρας της γαστρονομίας αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα για έναν προορισμό που στοχεύει στην ολιστική βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

 

Για το λόγο αυτό, αλλά και για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων, το project Γαστρονομικοί Προορισμοί, εφαρμοσμένο σε κάθε ενδιαφερόμενη περιοχή, απαιτεί μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των διοργανωτών, του τοπικού εκπροσώπου κάθε περιοχής και της γαστρονομικής κοινότητας που θα απαρτίζεται από επαγγελματίες της αγροδιατροφής και της εστίασης.

 

Στην συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί το σχέδιο και οι προϋποθέσεις ένταξης  των επαγγελματιών στην τοπική γαστρονομική κοινότητα της Κέρκυρας και η δημιουργία της συντονιστικής ομάδας που θα συνεργασθεί με τον εκπρόσωπο ου έργου.

 

Την αναλυτική παρουσίαση του έργου θα κάνει ο Κος  Γιώργος Πίττας   εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ και του  Greek Gastronomy Guide.

 

 

 

Με  εκτίμηση

 

 

 

Ο Α' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

 

Νίκος Χειρδάρης

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή