ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υλοποίηση Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (ΕΣΗΠ) Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
08/01/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 logo2

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει σχετικά με τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία προς τις επιχειρήσεις της Κέρκυρας που ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και συγκεκριμένα την υλοποίηση του «Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», μέσω του ιστότοπου insuranceregistry.uhc.gr.

 

Το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Ε.ΣΗ.Π.) επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων - μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας - την επαλήθευση ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή, στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Ε.ΣΗ.Π. ενημερώνεται αυτόματα από τα μητρώα των Επιμελητηρίων (με τη διασύνδεσή του με το ΓΕΜΗ).

 

Ειδικότερα, ο πολίτης-επισκέπτης θα μπορεί να ενημερωθεί:

- για την εγκυρότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,

- για την κατηγορία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δηλαδή του πράκτορα ή και του ασφαλιστικού συμβούλου ή και του μεσίτη ασφαλίσεων ή και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων,

- την κατοχή άδειας διάθεσης επενδυτικών προϊόντων (unit linked - Πιστοποιητικό Δ΄),

- τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με τις χώρες δραστηριότητάς του, καθώς επίσης και το καθεστώς άσκησης εργασιών (εγκατάσταση ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site του Επιμελητηρίου Κέρκυρας www.corfucci.gr.

 

Με εκτίμηση

  

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο τύπου. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIO TYPOU