ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση
10/11/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕΕ με την ιδιότητα του οικονομικού επόπτη, σας ενημερώνει για την πραγματοποίηση της έκτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 3-5 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο (Ίδρυμα Konrad Adenauer). Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κος. Κωνσταντίνος Μίχαλος εκπροσώπησε συνολικά 59 Επιμελητήρια, Εμπορικά, Βιοτεχνικά, Βιομηχανικά και Επαγγελματικά, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επί συγκεκριμένων θεμάτων. Στο προσκήνιο βρίσκεται η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδημόνων και ενδιαφερόμενων μερών από τις δύο χώρες βρίσκεται στην καρδιά της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση συμβάλλει με την εργασία της στην αποδόμηση υφιστάμενων στερεοτύπων και στη βιώσιμη διασύνδεση των δύο πλευρών υπό το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιδέας.

Αναλυτικά η ομιλία του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στις 5 Νοεμβρίου.

«Η ίδρυση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το 2010 υπήρξε ορόσημο στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των τοπικών και των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Ήταν μια κίνηση ενάντια στις εκατέρωθεν προκαταλήψεις, στην αμοιβαία δυσπιστία και στην αναπαραγωγή στερεοτύπων που δεν τιμούν κανέναν. Μια κίνηση που δείχνει ευρύτερα το δρόμο της τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας, ως μέσο για την προώθηση της συνοχής και της ευημερίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργεί ένα νέο πεδίο πρακτικής επικουρικότητας και αλληλεγγύης, που φέρνει κοντά τους λαούς. Και παράγει αμοιβαία, μακροπρόθεσμα και πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και τα Επιμελητήρια, είναι θεσμοί που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη. Έχουν άμεση γνώση των αναγκών, αλλά και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εκπροσωπεί συνολικά 59 Επιμελητήρια – Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά – τα οποία καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα. Μέσω αυτού του δικτύου, παρακολουθούμε και στηρίζουμε τη δραστηριότητα 900.000 περίπου ελληνικών επιχειρήσεων, στην συντριπτική τους πλειονότητα Μικρομεσαίων. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με τα προβλήματα και τις προσδοκίες των επιχειρηματικών κοινοτήτων, σε τοπικό επίπεδο. Γνωρίζουμε τα εμπόδια, τα πλεονεκτήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και τις προοπτικές κάθε νομού. Θεωρούμε ότι η τοπική γνώση αποτελεί παράγοντα – κλειδί, τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης. Η γνώση αυτή μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα, μέσω της συνεργασίας με τους ομόλογους φορείς της Γερμανίας. Μιας χώρας που παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις σε θέματα ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης, αλλά και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

Ένας σημαντικός τομέας, στον οποίο αντλούμε ήδη πολύτιμη γνώση, είναι αυτός της αναβάθμισης του θεσμού της Μαθητείας στην Ελλάδα, ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός για την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και για την επιχειρηματική ανάπτυξη. Στο θέμα αυτό τα γερμανικά Επιμελητήρια έχουν αναπτύξει ήδη σημαντική πείρα και τεχνογνωσία. Έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία ενός συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο βρίσκεται σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και την οικονομία. Η αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος αντανακλάται στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή, έχουμε προχωρήσει στην εκπόνηση ενός ευρύτερου σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η Μαθητεία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του, όπως επίσης και η λειτουργία ενός αξιόπιστου, μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών εργασίας. Στόχος είναι να αποτυπώνονται οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Η εμπειρία των γερμανικών επιμελητηρίων, τα οποία έχουν ισχυρή παρουσία και μακρά παράδοση στη χώρα τους, είναι σημαντική και στην ευρύτερη προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες προς τα μέλη μας.

Γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια επιδιώκουμε συστηματικά να αναδείξουμε τα Επιμελητήρια σε Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Η ενεργοποίηση και η διαχείριση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αποτέλεσε ορόσημο σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια δομή που κατάφερε να διευκολύνει σημαντικά την επιχειρηματική καθημερινότητα, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Παράλληλα, αποτελεί πηγή πολύτιμης πληροφόρησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό στοχευμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων στο μέλλον. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ανάπτυξη εργαλείων όπως η απομακρυσμένη Ψηφιακή Υπογραφή, που περιορίζει ακόμη περισσότερο το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Πέραν της μεταφοράς τεχνογνωσίας, ένας σημαντικός στόχος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι και η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γεννηθεί ήδη θετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

o  Το διαδραστικό δίκτυο “ProGreece” για την ενθάρρυνση της σύναψης συμφωνιών μεταξύ γερμανικών και ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

o  Τα προγράμματα συνεργασίας στον τουρισμό, όπως αυτά μεταξύ του Μέλανα Δρυμού και της Κρήτης ή μεταξύ των νησιών Ρύγκεν και της Κέρκυρας.

o Το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Τουριστικών Σχολών Ρόδου και Heide της Γερμανίας, για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.

o Τα εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της επενδυτικής τράπεζας KfW. 

Είναι μερικά από τα παραδείγματα που δείχνουν ο δρόμος της συνεργασίας είναι ανοιχτός και γόνιμος.

Τα περιθώρια και οι ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων, με όχημα την αυτοδιοικητική και επιμελητηριακή συνεργασία είναι πολλά.

o Ευκαιρίες για συμπράξεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

o Επενδυτικές ευκαιρίες για γερμανικές εταιρείες σε τομείς όπως ο οικοτουρισμός, οι ΑΠΕ και η πράσινη γεωργία.

o Αλλά και ευκαιρίες στρατηγικών συμπράξεων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Δήμων, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και η αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Στο θέμα αυτό γνωρίζετε ότι υπήρχαν και θα υπάρχουν αντιδράσεις, από μερίδα των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για την κυριότερη έκφανση μιας στρεβλής αντίληψης, η οποία θεωρεί την ιδιωτική πρωτοβουλία ως εκ φύσεως εχθρική προς το δημόσιο συμφέρον. Η ιδέα αυτή, στην οποία παγιδεύονται συχνά οι τοπικές κοινωνίες, κρύβει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι αυτό που πραγματικά βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, είναι η απαξίωση της δημόσιας περιουσίας. Είναι το να εγκαταλείπονται ακίνητα και εγκαταστάσεις, που οι Δήμοι δεν έχουν τους πόρους να αναπτύξουν ή να συντηρήσουν. Είναι το να στερούμε από τις τοπικές κοινωνίες έσοδα, ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, αντί να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητές τους.  

Εχθρικό προς το δημόσιο συμφέρον είναι το να υποβαθμίζεται διαρκώς η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Είναι το να πασχίζουν οι Δήμοι, με ανύπαρκτους πόρους και προσωπικό, να καλύψουν ένα όλο και μεγαλύτερο φάσμα υπηρεσιών. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό και συνεννόηση. Έχουν βρεθεί λύσεις, έχουν βρεθεί σχήματα συνεργασίας και συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Έχουν αποδοθεί οι ρόλοι που αρμόζουν σε κάθε πλευρά. Έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις, έχουν αναπτυχθεί καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις που έχουν άμεσο αντίκρισμα στην οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Μέσω της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και συνεργασίας, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δήμοι, Περιφέρειες και Επιμελητήρια, οφείλουμε να μπούμε μπροστά. Να αντλήσουμε ιδέες και γνώση, μέσα από το δίκτυο των γερμανικών επιμελητηρίων και αντίστοιχα από τα Γραφεία και τις ενημερωτικές συναντήσεις των Δημάρχων. Να αναδείξουμε νέα πεδία και δυνατότητες συνεργασίας, να αντιμετωπίσουμε αρνητικά στερεότυπα και να μιλήσουμε, υπεύθυνα και ειλικρινά, σε πολίτες και επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών μας με τη Γερμανία, αλλά κυρίως να προσφέρουμε πραγματικά χρήσιμες υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να επισημάνω το εξής:

o Οι εταίροι και πιστωτές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, οφείλουν να κατανοήσουν ότι η προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, περνάει μέσα από δύο κρίσιμες προϋποθέσεις.

o Η πρώτη είναι η ρύθμιση της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία θα επιδράσει καθοριστικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη χώρα. Θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και θα συμβάλει στην ενίσχυση των επενδυτικών ροών.

o Εξίσου σημαντική προϋπόθεση είναι η αναπροσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής, με στόχο τη μείωση της φορολογίας. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα φορολογικό περιβάλλον το οποί θα επιτρέπει την επιβίωση και την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Χρειάζεται φορολογικό περιβάλλον και συντελεστές, οι οποίοι θα είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Θα είναι κατάλληλοι ώστε να προσελκύουν και όχι να αποθαρρύνουν και να διώχνουν δυνητικούς επενδυτές. 

Γνωρίζοντας ότι η Ελληνογερμανική Συνέλευση γεννήθηκε με στόχο να στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια της Ελλάδας να ανακάμψει από την κρίση, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσετε στην ανάδειξη αυτού του μηνύματος».

Με εκτίμηση

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIOTYPOU_EKTIELLINOGERMATIKISYNELEFSI_F2042870844.pdf