ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σεμινάριο: «Παρουσίαση των Επιτυχημένων Μελετών Περίπτωσης (Success Stories) του έργου ADRIATinn»
19/09/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σας προσκαλεί την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα: 6:00μ.μ., στο Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην Ιόνιο Ακαδημία, Παλιά Πόλη Κέρκυρας, στο πλαίσιο του έργου « ADRIATinn: “An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs” » που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic Διασυνοριακής Συνεργασίας (IPA Adriatic), με θέμα:

 

«Παρουσίαση των Επιτυχημένων Μελετών Περίπτωσης (Success Stories) του έργου  ADRIATinn»

 

Το Έργο ADRIATinn έχει ως στόχο να αυξήσει αφενός την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στην περιοχή της Αδριατικής και αφετέρου την ικανότητα της εξωστρέφειας τους μέσω ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος που ευνοεί την υιοθέτηση των ΤΠΕ, την καινοτομία και την εξειδίκευση.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των ΜΜΕ, των υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρηματιών, των ερευνητών και των ελεύθερων επαγγελματιών για τους στόχους του ADRIATinn και να παρουσιάσει τις Επιτυχημένες Μελέτες Περιπτώσεις (SuccessStories) του έργου ADRIATinn που  αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και να αποσαφηνίσει στους ενδιαφερόμενους τους λόγους της επιτυχίας καθώς και τη γενική ιδέα αυτών των επιτυχημένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων και ταυτόχρονα να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν ενεργά και να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου.

 

 

Με εκτίμηση

  

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Γεώργιος  Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
3ADRIATinnPRESSRELEASEBestPracticesSeminar_GRfinal.pdf
Adriatinn_Seminar_agenda_F677429981.pdf