ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας
07/03/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών (Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ΕΠΕ), πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, κατόπιν του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος για τα

  • Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) & απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,  καθώς και για τα

  • Προγράμματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών κατά το πρότυπο ΕΦΕΤ και HACCP,

     

    σας ανακοινώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών για την περίοδο 2016-2017.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι μας αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένη  την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το αντίστοιχο πρόγραμμα, με e-mail: T.kritikou@ekepee.gr; ekepee@otenet.gr ή με fax στο 2661181208.

Αιτήσεις συμμετοχής διατίθενται στα γραφεία του Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. (Αθ. Πολίτη 11, Κέρκυρα - τηλ. 26611-81206).

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή