ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (ΟΕ, ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
21/10/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ

Υποχρεωτική είναι η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕ.Μ.Η. από για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η., πλην των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Συγκεκριμένα οι εταιρίες οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Συν ΠΕ, κλπ. που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.businessportal.gr), σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δυο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία είναι απλή

ΒΗΜΑ 1 :Πιστοποίηση της επιχείρησης με την εγγραφή στο σύστημα μέσω του www.businessportal.gr. για την λήψη των κωδικών πρόσβασης

ΒΗΜΑ 2:Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr

ΒΗΜΑ 3:Επιλέγουμε την κατάλληλη αίτηση ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής μας

ΒΗΜΑ 4:Πληρώνουμε το ετήσιο τέλος τήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ για την επιχείρηση αν δεν έχει γίνει , με βάση την ταυτότητα πληρωμής καθώς και το παράβολο καταχώρησης .

ΒΗΜΑ 5:Συμπληρώνουμε τα πεδία της αίτησης (ημερομηνία και κωδικός του αποδεικτικού της φορολογικής δήλωσης).Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης .Η υπηρεσία ΓΕΜΗ θα σας αποστείλει μέσω της πλατφόρμας την σχετική ανακοίνωσή.

 

Με εκτίμηση

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
17.08.2015OdigiesprosYpiresiesGEMIgiafpovoliaitisisapodeiktikouforologikisdilosis.pdf
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ