ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
07/09/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00π.μ. θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας τα εγκαίνια του Σπιτιού των Γεύσεων.

 

Το Σπίτι των Γεύσεων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Intra: Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ» που  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΕΣ Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και αποτελεί αφενός μία μόνιμη έκθεση των καινοτομιών στον τομέα των παραδοσιακών και των τυπικών / τοπικών προϊόντων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό και αφετέρου μια θερμοκοιτίδα που θα παράσχει στοχευμένες υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ - μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση, συμπ. spin-offs (επιχειρήσεις έντασης γνώσης/ τεχνοβλαστοί ) και start-ups (νεοφυείς επιχειρήσεις).

 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση τόσο των υπηρεσιών και των στόχων του Σπιτιού των Γεύσεων όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας για θέματα νομικά και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

 

Τέλος, θα λάβει χώρα γευστική δοκιμή παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων.

 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση των εγκαινίων.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Γεώργιος  Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLISIHOF9_9_2015_F1435560844.docx