ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΕΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
01/09/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης ο οποίος μετέχει στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη σας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε εχθές υπόμνημα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο με τις θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΕ, για την ελληνική οικονομία ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 


Αναλυτικά το υπόμνημα έχει ως εξής:


«Υπόμνημα ΚΕΕ

προς τους Αρχηγούς των Κομμάτων

που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο


Η χώρα βαδίζει σε εθνικές εκλογές για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος.


Στο διάστημα που μεσολάβησε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο, που τώρα θα κληθεί να υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Το νέο Μνημόνιο, όμως, δεν πρέπει και δεν μπορεί να υλοποιηθεί ως έχει. Και αυτό γιατί το μείγμα πολιτικής που έχει επιλεγεί είναι για μια ακόμη φορά αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο. Η ανισορροπία μεταξύ εσόδων και δαπανών είναι εμφανής. Η έμφαση έχει και πάλι δοθεί στην αύξηση των εσόδων δια της φορολογίας, αντί στην περιστολή των δαπανών: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αύξηση της προκαταβολής φόρου για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ την ίδια ώρα δημιουργούνται νέοι κρατικοί φορείς και διενεργούνται προσλήψεις. 


Είναι σαφές ότι για να επιστρέψει η χώρα στις αγορές και να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία, οφείλει να πετύχει στο ακέραιο τους στόχους που προβλέπει η συμφωνία με τους εταίρους.


Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αλλαγών και να αναζητηθούν εναλλακτικά μέτρα, με ισοδύναμα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ώστε να περιοριστούν οι υφεσιακές επιπτώσεις του Μνημονίου.


Με σκοπό να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, η ΚΕΕ καταθέτει παρακάτω μια σειρά από κοστολογημένες εναλλακτικές προτάσεις.


Συνοπτικά:


Η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου οφείλει να αποσύρει τα μέτρα αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ και του φόρου νομικών προσώπων, καθώς και την προκαταβολή φόρου και να καταργήσει πλήρως το συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας. Το σύνολο των μέτρων που προτείνεται να αποσυρθούν/καταργηθούν αντιστοιχεί σε 4,6 δισ. ευρώ. Η μελέτη που έχει εκπονήσει η ΚΕΕ προτείνει ένα σύνολο υποκατάστατων μέτρων ύψους 4,6 δισ. ευρώ, καθώς και ρήτρες θετικής βελτίωσης, που θα προκύψουν από προτεινόμενα μέτρα αύξησης των εσόδων, ύψους άνω των 1,7 δισ. €.


Η επίτευξη των ετήσιων δημοσιονομικών στόχων είναι μονόδρομος για την Ελλάδα. Δεν μπορεί όμως και δεν πρέπει να αποτελέσει μονόδρομο το μείγμα πολιτικής που θα εφαρμοστεί για την επίτευξή τους.


Υπάρχουν εναλλακτικές και κοστολογημένες προτάσεις και η ΚΕΕ τολμά να καταθέσει την πρώτη από αυτές. Τολμά να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο, με στόχο να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για την οικονομία, τους πολίτες και την χώρα. 


Η πρόταση μας:


Η προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να στηριχθεί στους εξής πυλώνες:


•           Αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος

•           Μείωση πληρωμών για τόκους

•           Αύξηση του Ονομαστικού ΑΕΠ


Όλοι οι ανωτέρω δείκτες οφείλουν να προσαρμοστούν σε επίπεδα τα οποία θα καθιστούν το δημόσιο χρέος σταθερά μειούμενο και βιώσιμο.


Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, απαιτείται η εφαρμογή ενός νέου μείγματος πολιτικής.


Ώρα για μεγάλες τομές στο Κράτος και στις κρατικές δαπάνες


Συγκριμένα, για το σκέλος των δαπανών προτείνονται τα εξής:  


•           Εις βάθος διερεύνηση της σκοπιμότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των φορέων του δημοσίου (1.500), με εκτεταμένες συγχωνεύσεις και καταργήσεις. 

•           Ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας Δημόσιας Διοίκησης, με ένταξη όλων των υπαλλήλων πρωτευόντως σε κλάδους. Στη βάση αυτή, οι υπάλληλοι ανήκουν στους κλάδους τους και αμείβονται με το αποκλειστικό μισθολόγιο  του  κλάδου  τους και  όχι  από τον  φορέα  στον οποίο υπηρετούν. Η κινητικότητα είναι πλήρης μεταξύ των φορέων και περιορισμένη μεταξύ κλάδων, ενώ καταργούνται όλα τα επιδόματα, προσωπικές διαφορές κ.λπ.

•           Αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποδέσμευσή της από τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ και απόδοση φόρων με γεωγραφικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα (π.χ. φόρος ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας).

•           Αναθεώρηση της πρακτικής των δεσμευμένων πόρων υπέρ τρίτων προς την κατεύθυνση της κατάργησής τους και, όπου υφίσταται πραγματικός λόγος, αντικατάστασή τους με άμεσες δαπάνες.

•           Σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, με πλήρη διαχωρισμό των κλάδων σύνταξης και υγείας, πραγματική διοικητική και οικονομική ενοποίηση των ταμείων κύριας ασφάλισης, δημιουργία διακριτού δεύτερου πυλώνα με τον μετασχηματισμό των επικουρικών ταμείων σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και αποδέσμευσή τους από τον δημόσιο τομέα. Επίσης, σημαντική απλοποίηση του συστήματος εισφορών της κύριας ασφάλισης και επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

 


Ώρα για μεγάλες αλλαγές στον τομέα των εσόδων


Για τη φορολογία προτείνονται τα εξής:


•           Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος, με εξορθολογισμό και ευθυγράμμιση των φορολογικών συντελεστών. Προτείνεται να υπάρχουν μόνο δύο συντελεστές, 22% και 33%, για όλα τα είδη εισοδημάτων ανεξαρτήτως ιδιότητας ή νομικής μορφής της φορολογούμενης μονάδας.


•           Διατήρηση του κύριου ΕΝΦΙΑ (και κατάργηση του συμπληρωματικού) με μεταφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


•           Καμία παραμετρική αλλαγή στην έμμεση φορολογία και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με την κατάργηση φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων. Βελτίωση της εισπραξιμότητας, με υψηλότερη διεισδυτικότητα του πλαστικού χρήματος και της άμεσης ηλεκτρονικής είσπραξης του ΦΠΑ.


ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τη συμφωνία (Σύνοδος Κορυφής 12-7-2015), είναι εμφανής η ανισορροπία μεταξύ εσόδων και δαπανών αφού η έμφαση έχει δοθεί αποκλειστικά και μόνο στο σκέλος των εσόδων.


Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται να εισπραχθούν σε ετήσια βάση τα εξής επιπλέον έσοδα:

 

  1. 1,450 €  εκατ. από παρεμβάσεις ΦΠΑ (χωρίς την κατάργηση της έκπτωσης των νησιών),
  2. 500 € εκατ. από εισφορά αλληλεγγύης,
  3. 50 € εκατ. από τον φόρο πολυτελείας,
  4. 400 € εκατ. από τον φόρο νομικών προσώπων και
  5. 400 € εκατ. από αύξηση προκαταβολής φόρου.
     

  2,800 € Σύνολο επιπλέον εσόδων με βάση τη συμφωνία 


Με βάση τα πορίσματα της μελέτης της ΚΕΕ, είναι σαφές ότι τόσο η δημοσιονομική όσο και η αναπτυξιακή προσπάθεια οφείλουν να είναι έντονες και επαρκώς εμπροσθοβαρείς. Επίσης, προκύπτει ότι το φορολογικό σύστημα εν γένει θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί προς την κατεύθυνση της μείωσης της έμμεσης φορολογίας και της έμφασης στην άμεση.
Με τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας στα δεδομένα επίπεδα, η ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι η υιοθέτηση προτάσεων που σε καμία περίπτωση δεν αφορούν αυξήσεις φορολογικών συντελεστών και οριζόντιες μειώσεις δαπανών.


Κατά συνέπεια,

1.         Στο πεδίο της φορολογίας προκρίνεται η διεύρυνση των φορολογικών βάσεων, με μείωση συντελεστών και παράλληλη εντατικοποίηση της προσπάθειας για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

2.         Στο πεδίο των δαπανών ενδείκνυται ο εξορθολογισμός τους με βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

3.         Στο πεδίο της μείωσης του λόγου χρέους/ΑΕΠ απαιτείται (i) η προσεκτική επιλογή ενός αποτελεσματικού μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής για τη μόνιμη επαναφορά των πρωτογενών αποτελεσμάτων σε πλεονασματική θέση, (ii) η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων, (iii) η παραγωγική ανασυγκρότηση και (iv) οι διαρθρωτικές αλλαγές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ.

 


Έτσι, σε πρώτη φάση και σε ετήσια βάση, αντί των προβλεπόμενων εισπρακτικών μέτρων μπορούμε να έχουμε:

Α.        Καταργήσεις (σε εκατ. ευρώ)

-  1.500
 
από επαναφορά του ΦΠΑ (με κατάργηση της έκπτωσης των νησιών),
 

-  1.500
 
από πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
 

-    200 
 
από πλήρη κατάργηση του φόρου πολυτελείας,
 

-    200 
 
από κατάργηση τεκμηρίων,
 

-    400
 
από μη αύξηση του φόρου νομικών προσώπων,
 

-    400
 
από μη αύξηση της προκαταβολής φόρου και
 

-    400 
 
από κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.
 

- 4.600 Σύνολο καταργήσεων
 

 


Β.        Υποκαταστάσεις (σε εκατ. ευρώ)

 

   3.000
 
από ευθυγράμμιση συντελεστών φόρου εισοδήματος και μείωση της έκπτωσης μισθωτών,
 

     800
 
από το φορολογικό πιστοποιητικό (θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αναπλήρωσης των εσόδων μετά τη λήξη του),
 

     600 
 
από την κατάργηση της επιχορήγησης στο ταμείο ασφάλισης ΔΕΗ και
 

     200
 
εκατ. από καταργήσεις φορέων, μειώσεις επιδομάτων, καταργήσεις προσωπικών διαφορών (στόχος).
 

  4.600 Σύνολο υποκαταστάσεων 


Σε κάθε περίπτωση μπορεί επίσης να υπάρξει υποκατάσταση εσόδων και από μια αύξηση της φορολογίας καπνού. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μια αύξηση της τάξης των 0,50 ευρώ ανά πακέτο τσιγάρων μπορεί να επιφέρει επιπλέον φορολογικά έσοδα της τάξης των περίπου 550 εκατ. ευρώ.


Στις παραπάνω άμεσα υλοποιήσιμες παρεμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται ρήτρες θετικής βελτίωσης που θα προκύψουν από έσοδα (άνω των 1.700 εκατ.) από:


•την οργανωμένη αντιμετώπιση του παραεμπορίου (σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη πρόταση που από καιρού έχει κατατεθεί από το ΕΒΕΑ και την ΚΕΕ) – (ετήσιος ελάχιστος στόχος 250 εκατ.)


•την οργανωμένη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών, καπνικών και καυσίμων – (ετήσιος ελάχιστος στόχος 250 εκατ.)


•αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων – (ετήσιος στόχος άνω των 700 εκατ.)


•διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις που περιγράφονται στη μελέτη. Για την ποσοτικοποίηση και τη στοχοθεσία τους χρειάζονται ειδικές μελέτες εξειδίκευσης (λ.χ. νέα μισθολόγια, επαγγελματικά ταμεία, πόροι υπέρ τρίτων, χρηματοδότηση ΟΤΑ κοκ.) – (ετήσιος στόχος άνω των 500 εκατ.)


•«αλληλεπιδράσεις» που θα προκύψουν απότην εξυγίανση και την επιστροφή στην κανονικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του, την ενίσχυση του ανταγωνισμού για τη δημιουργία νέων εισοδημάτων, καθώς την άρση των πάσης φύσεως εμποδίων για την επιχειρηματικότητα (με την υιοθέτηση μέτρων λ.χ. τύπου εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ), με στόχο την οικονομική μεγέθυνση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς».

 

 

Με εκτίμηση

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 


Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή