ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ζήτηση ελληνικών τροφίμων
25/11/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να έρθουν απ'ευθείας σε επαφή με την κα  Aleksandra Vuković

 

Aleksandra Vuković
Category manager

AMAN doo
Vinogradska 52a
11000 Beograd
Tel: +381 62 88 70 630
E-mail: aleksandra.vukovic@aman.co.rs
www.aman.co.rs 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή