ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
27/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με το έγγραφο του ΕΟΕΝ που καθιστά γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του, θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «...1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους....».

 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΠΙΣΤΟΛΗ