ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο
31/03/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για πρώτη διαβούλευση οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων μιας χρήσης από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο με μοναδικό κωδικό 21DIAB000016171.

 

Η διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 20-04-2021.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις.

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε τη συνημμένη σχετική πρόσκληση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Γ.Πρ. 2021-37827-Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για πλαστικές