ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΕΛΛΗΝΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
11/03/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Αίτημα Γερμανικής επιχείρησης για επιχειρηματική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες προμηθεύτριες ελληνικών βιβλίων ή/και σχολικών εγχειριδίων.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1114-2021_F1664817399.pdf