ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με Ισχύ έως 31.12.2020
08/03/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές των οποίων η ισχύς της αδείας που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο Κέρκυρας  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για την ανανέωση της αδείας και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως και 31.3.2021, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018, πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας και να  συμπληρώσετε:

1.Την  αίτηση ανανέωσης της αδείας σας (η εν λόγω αίτηση χορηγείται προτυπωμένη για την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου)

2.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν έχει λήξει

3.την κάρτα και την βεβαίωση που έχει εκδοθεί από το Επιμελητήριο

4.την αστυνομική σας ταυτότητα.

5.το 15 ωρο  ,από τα σεμινάρια επαναπιστοποίησης  που αφορούν το  2020

6.εκτύπωση από taxis [στοιχεία επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗ]

 

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΙΝΕΤΑΙ: 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: Με ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή καθώς και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως.  

 

ΕΠΙΣΗΣ

Παρακαλούνται όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  να προσκομίσουν  το 15ωρο επαναπιστοποίησεων  του 2020 ανεξάρτητα  από την ημερομηνία λήξης της αδείας τους καθώς και το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης  σε περίπτωση που έχει λήξει.

 

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών  επιφέρει την διαγραφή  από το ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Εγγραφής στο ειδικό μητρώο