ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων από την Ε.Ε. βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών στο Η.Β. και την Μεγάλη Βρετανία, μετά την 1/1/2021
11/12/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Σήμανση και Εμπορία των εισαγόμενων από την Ε.Ε.