ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΦΠΑ για αγαθά που διακινούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας από την 1/1/2021
04/12/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε, μετά από σχετική πληροφόρηση από το Γραφείο ΟΕΥ στο Λονδίνο, ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεταξύ ΕΕ και ΗΒ για την Ιρλανδία και την Βόρεια Ιρλανδία, που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, προβλέπεται ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ θα εφαρμόζονται και στη Βόρεια Ιρλανδία για διακινήσεις αγαθών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας, όπως και για διακινήσεις αγαθών εντός της Βόρειας Ιρλανδίας.

O τρόπος εφαρμογής του πρωτοκόλλου από βρετανικής πλευράς, ως προς τον ΦΠΑ αγαθών, περιγράφεται στον σχετικό σύνδεσμο που βρίσκεται στη διαδικτυακή πύλη Agora (www.agora.mfa.gr): https://www.gov.uk/government/publications/accounting-for-vat-on-goods-moving-between-great-britain-and-northern-ireland-from-1-january-2021.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΦΠΑ ΣΤΟ ΗΒ