ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων
03/12/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Δ/νση 'Ερευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών -  Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς κωδικούς 20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν στο πλαίσιο επικαιροποίησης των ενιαίων  τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων,  μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης, όπου υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και ακολούθησε εποικοδομητικός τεχνικός διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς.

Η διαβούλευση παραμείνει ενεργή για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις 17-12-2020.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις.

 

 

Συνημμένα η  σχετική πρόσκληση και τα έγγραφα.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
GPr_2020_compressed(1)_F616156907.pdf
METALLIKOSKADOS_1100lt_F262421267.pdf
PLASTIKOSKADOS_1100lt_F577972265.pdf