ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου: Ανακοίνωση απόφασης μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα - Εφαρμογή δασμολογικών ποσοστώσεων από 1/1/2021 έως 30/6/2021
06/10/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
4200_2608 Μέτρα εμπορικής άμυνας